آشنایی با رشته راهنمایی و مشاوره

قبل از ارائه توضیحات درباره این رشته اول به تعریف دو واژه «راهنمایی» و «مشاوره» می پردازیم سپس به ارائه اطلاعات لازم جهت آشنایی کامل شما با این رشته اقدام می کنیم.

راهنماییGuidance

راهنمایی از لحاظ لغوی به معنی هدایت، ارشاد و اداره کردن است. مفهوم
گسترده ای از پند و اندرز، مطالعه کتاب، و گوش دادن به یک سخنرانی و ... را شامل
می شود که سبب افزایش بصیرت فرد می گردد و او را در نیل به درجات بالاتری از کمال و معرفت یاری می کند. به سخنی دیگر راهنمایی جریان یاری دهنده ای است که فرد را در شناخت خود و محیط پیرامون یاری می کند و وی را قادر می سازد تا تواناییها، رغبتها و محدودیتهایش را بشناسد و از طریق گسترش امکانات با توجه به اهدافش زندگی سالم و سازنده ای را سپری کند. این جریان یاری دهنده، فرد را با استفاده از ابزار و فنون گوناگون بررسی می کند و فعالیتی است جمعی که یاری معلم، والدین، مددکاراجتماعی، پزشک، روانپزشک و سایرین را می طلبد و در نهایت فرد به کمال خودش یعنی خود رهبری
می رسد. راهنمایی به صورت فردی و گروهی اجرا می شود.

راهنمایی شامل راهنمایی تحصیلی، راهنمای شغلی، راهنمایی خانوادگی و بهداشتی
می باشد و در اصل مشاوره یکی از فنون اجرایی راهنمایی می باشد و قلب راهنمایی محسوب می شود و مشاوره جنبه درمانی دارد ولی راهنمایی جنبه پیشگیری. (شفیع آبادی،)

 

مشاورهCounseling

مشاوره تعاملی است بین و مراجع و مشاور که از این طریق به مراجع کمک می شود تا پس از شناخت خویش تصمیمات معقولی اتخاذ کند مشاوره در معنای لغوی به معنای همکاری کردن و رأی دیگران را در انجام کاری خواستن است. به طور کل مشاوره جریان بحث و بررسی مشکلات و مسائلی است که مراجع با آنها مواجه است و علاقمند به طرح آنها
می باشد. مراجع از طریق بحث و گفتگو درباره مشکلش با مشاور، در یک جریان رابطه مشاوره ای توأم با درک و تفاهم، به خودشناسی و کشف راه حل موفق می گردد و سرانجام تصمیمی معقول و مناسب اتخاذ می شود. مشاوره نیز همچون راهنمایی می تواند به صورت فردی و گروهی اجرا شود. (شفیع آبادی،      )

هدف از ایجاد این رشته تربیت متخصصان و کارشناسانی است مؤمن، متعهد به اسلام و انقلاب اسلامی و ولایت فقیه که بتوانند تصدی امر مشاوره یا فعالیتهای پرورشی را در هسته های مشاوره مراکز تربیت معلم و غیره عهده دار شوند.

فارغ التحصیلان این رشته قادر خواهند بود از طریق شناخت مراجعان که اغلب کودکان و نوجوانان می باشند و با اتخاذ تدابیر لازم و تحقیق و پژوهش درباره علل دشواریهای روانی، اخلاقی، خانوادگی، ناسازگاریها، لغزشها، انحرافات اجتماعی و ... برای جلوگیری از این پیشامدها چاره اندیشی کرده و راه حلهای لازم را ارائه دهند و تدابیر ضروری را اتخاذ و پیشنهاد کنند. با توجه به مشکلات متنوع افراد (به ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان به علت تجربه کم) در جریان زندگی و بحرانهای خاص این دورانها، و لزوم بر طرف ساختن مشکلات و مسائل شخصی و اجتماعی، وجود مشاوران در امور تربیتی ضروری به نظر
می رسد.

برای آشنایی بیشتر با این رشته به دروس این رشته توجه نمایید.

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در تمام رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم انسانی شرکت کنند و در صورت پذیرفته شدن، بعضی واحدهای پیش نیاز را بگذارنند ولی در صورت ادامه همین رشته می توانند در رشته مشاوره و در گرایشهای:

1)      مشاوره خانواده

2)      مشاوره شغلی

3)      مشاوره مدرسه ای

شرکت کند و در صورت قبولی ادامه تحصیل دهد و یا در رشته های زیر ادامه تحصیل دهند:

1)      روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

2)      روانشناسی تربیتی

3)      مشاوره و راهنمایی

(اسکندری و همکاران، 1384).

 

آشنایی با شغل مشاوره

عنوان شغل: مشاوره.

تعریف شغل: مشاوره رابطه ای تخصصی، هدفدار و پویا بین مراجع و مشاور است که در آن مراجع در یک جو مملو از تفاهم و همدلی،آزادانه و صادقانه به طرح مشکلش با مشاور می پردازد و پس از تجزیه و تحلیل موضوع و خودشناسی بیشتر و عمیق تر، با کمک مشاور به تصمیم گیری مناسب و در نهایت حل مشکل موفق می شود.

رسته یا گروه شغلی:آموزشی.

شرح وظایف و مسؤولیتهای اصلی شغل: مشاور به ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره سازشی، تحصیلی- شغلی، خانوادگی، و... به صورت فردی و گروهی در مدرسه و مراکز مشاوره و به آموزش و پژوهش در مراکز آموزش عالی می پردازد. در کل وظایف مشاور به شرح زیر است:

-          برنامه ریزی و انجام فعالیتهای لازم به منظور ارتقاء سطح بهداشت روانی مراجعه کنندگان و پیشگیری از ناهنجاریهای رفتاری آنان.

-          ارجاع مراجعان به مراکز و متخصصان دارای صلاحیت به منظور استفاده از خدمات تخصصی و حمایتی.

-          ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به صورت فردی و گروهی.

-          انجام آزمونهای روان شناختی و استفاده از آنها در ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره.

اهمیت و ضرورت شغل: پیچیده شدن زندگی و تحول جامعه از شکل ساده به صنعتی، مشکلات بسیاری را برای انسانها به بار آورده است که پیشگیری و حل آنها ضرورت راهنمایی و مشاوره را برجسته می نماید.

مدارک تحصیلی مورد نیاز برای احراز شغل: کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته مشاوره و راهنمایی.

مهارتها، تجارب و دورههای آموزشی ویژه برای احراز شغل:کسب مهارتهای عملی و نظری در زمینه مشاوره در طی دوره 4 ساله کارشناسی، 2 ساله کارشناسی ارشد و 4 ساله دکتری در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و کسب تجربه از طریق کارآموزی در مدارس، مراکز مشاوره، کانونهای اصلاح و تربیت، و...

شرایط محیط کار: کار در فضای سرپوشیده و خلوت و آرام اتاق مشاوره انجام
می شود.

وسایل و ابزار مورد نیاز برای انجام دادن شغل: اتاق مشاوره مجهز به یک میز و چند صندلی راحتی، ابزارهای سنجش روانی، وسایل سمعی و بصری آموزشی و داری منابع اطلاعاتی و نوشتاری کافی در زمینه چگونگی کمک به حل مشکلات مراجعان است.

خصوصیات جسمانی و تواناییهای بدنی لازم برای انجام دادن شغل: قدرت و سلامت کامل جسمانی و گویایی و مقاومت در برابر خستگی. (زندی پور،1384).

آشنایی با شغل مشاور تحصیلی

عنوان شغل: مشاور تحصیلی

تعریف:

این رشته دربر گیرنده پستهایی است که متصدیان آنها با عنوان مشاور هدایت تحصیلی در دبیرستانهای نظام جدید آموزش متوسطه و در مدارس ایثارگران (راهنمائی، دبیرستان و هنرستان های فنی و حرفه ای) تحت نظارت کلی، انجام امور مشاوره در زمینه وضعیت تحصیلی، ارائه اطلاعات شغلی و نهایتاً هدایت تحصیلی دانش آموزان و بررسی و مطالعه و تحقیق در این ارتباط را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف و مسئولیتها:

-          اشتغال موظف تمام وقت با حداقل 8ساعت تدریس هفتگی دروس مربوط به مشاوره و آشنائی با برنامه ریزی تحصیلی و شغلی در واحدهای آموزشی.

-          آشنا کردن دانش آموزان با رشته های تحصیلی و ضوابط ورود به آنها و ارتباط
رشته های مذکور با رشته های دانشگاهی و بازار کار.

-          آشنا نمودن دانش آموزان با برنامه درسی و مقررات عمومی و راهنمایی فردی و گروهی مراجعان در زمینه های حرفه ای،تحصیلی، خانوادگی.

-          ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به معلمین مدرسه در صورت ضرورت.

-          شناسایی دانش آموزانی که دارای مشکل و ناهنجاریهای رفتاری و تحصیلی هستند و کوشش در جهت رفع مشکلات آنان.

-          ایجاد زمینه مناسب برای بالا بردن سطح آگاهی دانش آموزان نسبت به ویژگیها و توانی های فردی.

-          ثبت و ضبط سوابق و اطلاعات و بررسی های انجام شده و نیز مشاوره های فردی و گروهی.

-          استفاده از تست ها و سایر ابزارهای مربوط جهت تشخیص وضعیت دانش آموزان و نیز حل مسایل و مشکلات آنان.

-          مطالعه و بررسی پرونده تربیتی تحصیلی دانش آموزان به منظور شناسایی مواردی که نیاز به کمک های ویژه دارند.

-          ارجاع دانش آموزانی که دارای مشکلات و ناهنجاریهای حاد هستند به سازمانها و مراکز تخصصی ذیربط.

-          همکاری با مربیان امور تربیتی و معلمان جهت شکوفا نمودن استعدادهای دانش آموزان.

 

شرایط احراز شغل:

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های مشاوره، روانشناسی، برنامه ریزی امور تربیتی، علوم تربیتی (باستثناء گرایش پیش دبستانی و دبستانی)، امور تربیتی و مددکاری. برخورداری از صلاحیت اخلاقی،
حرفه ای و حسن شهرت و برخورداری از سلامت جسمانی و روانی.

-          متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در: وزارت آموزش و پرورش اشتغال یابند.

دانشگاههای ارائه کننده رشته راهنمایی و مشاوره در مقطع کارشناسی

ردیف

نام دانشگاه

گرایش

وضعیت پذیرش

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

دانشگاه اصفهان

دانشگاه الزهرا(س)،تهران

دانشگاه تربیت معلم تهران

دانشگاه تهران

دانشگاه رازی، کرمانشاه

دانشگاه زنجان

دانشگاه شهید بهشتی،تهران

دانشگاه شهید چمران، اهواز

دانشگاه علامه طباطبایی،تهران

دانشگاه گیلان، رشت

دانشگاه هرمزگان،بندرعباس

دانشگاه آزاد سراسر کشور

مشاوره

-

مشاوره

مشاوره

مشاوره

-

مشاوره

مشاوره

-

روزانه،شبانه

روزانه،شبانه

روزانه

روزانه

روزانه،شبانه

روزانه

روزانه

روزانه

روزانه،شبانه

روزانه

روزانه


فهرست دروس و واحدهای رشته: راهنمایی و مشاوره

 

ب) دروس پایه و اصلی

 

واحد

ج) دروس اصلی و پایه

واحد

د)دروس تخصصی

واحد

ه) دروس اختیاری

واحد

ریاضیات پایه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

اصول فلسفه تعلیم و تربیت

آموزش و پرورش ابتدایی و راهنمایی

سنجش و اندازه گیری درعلوم تربیتی

روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی

روشها و فنون تدریس

مقدمات مدیریت

تولید و کاربرد مواد آموزشی

مبانی جامعه شناسی

جامعه شناسی آموزش و پرورش

انسان از دیدگاه اسلام

فیزیولوژی انسان (اعصاب و غدد)

خانواده در اسلام و ایران

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

3

3

3

 

3

2

2

3

2

2

2

2

روانشناسی عمومی

روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی

روانشناسی رشد(1) کودکی، نوجوانی

روانشناسی رشد(2) جوانی، بزرگسالی،پیری

روانشناسی اجتماعی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی یادگیری

روانشناسی شخصیت

روانشناسی و آموزش افراد استثنایی

آسیب‌شناسی روانی (1)

آسیب شناسی روانی(2)

اختلالات یادگیری

بهداشت روانی

مسائل جوانان و نوجوانان

آسیب شناسی اجتماعی

مبانی راهنمایی و مشاوره

روشها و فنون تدریس

3

2

 

2

2

 

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

راهنمایی و مشاوره تحصیلی

راهنمایی و مشاوره شغلی

کاربرد آزمونهای هوش و استعداد و رغبت در مشاوره

کاربرد آزمونهای تشخیص‌ و شخصیت در مشاوره

نظریه‌های مشاوره و روان درمانی

راهنمایی و مشاور گروهی

 مشاور خانواده

مددکار اجتماعی

روشهای تغییر و اصلاح رفتار

متون زبان تخصصی (مشاوره)

پروژه تحقیقاتی (مشاوره)

تمرین عملی مشاوره(1)

تمرین عملی مشاوره(2) مبانی راهنمایی و مشاوره روشها و فنون تدریس

 

2

3

2

 

2

 

3

3

3

3

2

3

3

2

2

بازی درمانی

تغییرات اجتماعی

خانواده نابسامان و عوامل

مقدمات روانپزشکی

سازمان قوانین آموزش و پرورش

جامعه شناسی ارتباطات

مبانی کامپیوتر

برنامه نویسی کامپیوتر

روانشناسی هنر و تبلیغات

روشهای تحلیل سیاسی

بهداشت عمومی، کمکهای اولیه

زیست شناسی

منطق

آموزش قرآن

 

 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

76

جمع

33

جمع

6

 

 

+ نوشته شده توسط فرحمند در دوشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۹ و ساعت 9:34 |


Powered By
BLOGFA.COM